Acces la informaţie - Cum pot sa ma inregistrez in calitate de operator de date cu caracter personal?

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, National Center for Personal Data Protection should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Alina Mărgineanu

Către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1.Suntem o Societate cu Răspundere Limitată înregistrată în RM. În activitatea pe care o desfășurăm solicităm anumite date cu caracter personal ale beneficiarilor nostri. Pentru a preveni careva încălcări ale legislației, înțelegem ca este necesar să ne înregistrăm în calitate de operatori de date cu caracter personal. Care ar fi această procedură?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Alina Mărgineanu

centru, National Center for Personal Data Protection

Vă informăm că mesajul Dvs. a fost recepționat.

Serviciul documentare și arhivare,
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal