Calitatea apelor de suprafața raionul Cahul

State Hydrometeorological Service did not have the information requested.

Către Serviciul Hidrometeorologic de Stat,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Care este starea calității apelor de suprafață conform parametrilor hidrochimici de pe teritoriul Raionului Cahul?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Ludmila Rurac

State Hydrometeorological Service

Buna dimineata,

Prin prezenta, cu referire la scrisoarea Dumneavoastră din 17.03.2021, privind starea calității apelor de suprafață conform parametrilor hidrochimici de pe teritoriul raionului Cahul, Serviciul Hidrometeorologic de Stat Vă comunică că în conformitate cu Hotărârea Guvernului 549 din 13.06.2018 cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Agenției de Mediu monitorizarea calității apelor intră în competența ei.
În contextul celor expuse, solicităm respectuos să Vă adresați Agenției de Mediu pentru obținerea accesului la informațiile solicitate.