Clarificare date cu caracter personal de interes public

The request was partially successful.

Ialovenionline.md

Către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal,

CERERE

vă rugăm să ne oferiți un răspuns, punctual, care dintre următoarele date sunt cu caracter personal, necesită protecție și trebuie radiate din documentele publice emise de către autoritățile publice locale (deciziile consiliilor locale și dispozițiile primarilor):
1. Numele și prenumele primarilor, viceprimarilor, funcționarilor, consilierilor aleși;
2. Denumiri de persoane juridice (SRL, SA, ÎI etc);
3. Numere cadastrale (ale terenurilor/bunurilor expuse spre licitații publice, ale terenurilor instituite cu drept de superficie pentru persoane juridice, ale loturilor de teren atribuite gratuit din proprieate publică);
4. Cifre, sume de bani din planul de cheltuieli a unei primării;
5. Informații privind rezultatele licitațiilor publice: preț de cumpărare, suprafață (teren, imobil), cumpărător;
6. Nume/prenume ale cetățenilor cărora le-au fost atribuite gratuit loturi de teren din proprietatea publică;
7. Nume/prenume ale persoanelor angajate prin Dispoziția primarului;
8. Nume/prenume ale persoanelor care fac parte dintr-un grup de lucru pentru achiziții publice.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Ialovenionline.md

centru, National Center for Personal Data Protection

Vă informăm că mesajul Dvs. a fost recepționat.

Serviciul documentare și arhivare,
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Diana Butnaru,

1 Attachment