Vezi şi caută solicitări

  

Au fost găsite 350 cereri

Poate cineva din angajati sa sune si sa solicite anumita informatie?
Solicitare trimisă la Procuratura Generală de către Pasneac Irina la .

Aşteaptă răspunsul.

Către Procuratura Generală, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public: 1. A...
Spatii de inchiriat
Solicitare trimisă la Primarul Municipiul Bălți (Primăria Municipiului Bălți) de către Pasneac Irina la .

Aşteaptă răspunsul.

Către Primarul Municipiul Bălți (Primăria Municipiului Bălți), CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele...
Rugăm confirmarea recepționării mesajului Cu respect, Secția managementul documentelor a Ministerului Educației și Cercetării Piaţa Marii Adunări Na...
Solicitare de informații
Răspunsul trimis de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale către Oleg Andrieș la data .

Aşteaptă răspunsul.

Bună ziua, Vă informăm că petiția Dumneavoastră electronică din 30 noiembrie 2021, privind solicitarea de informații, nu întrunește elementele petiție...
Bugetul Consiliului Raional Soroca
Solicitare trimisă la Consiliul Raional Soroca de către Afanas Ilie la .

Aşteaptă răspunsul.

Către Consiliul Raional Soroca, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:...
Acces la informații
Răspunsul trimis de Primarul oraşului Orhei (Primăria Orhei) către Maxim Djamanov la data .

Informaţie nedeţinută

Republica Moldova PRIMARUL municipiului Orhei MD-3500, mun. Orhei, str. V. Mahu, 160 1sf ' +373 235 22767; faa'. +373 235 20378 email. primaria@orhe...
 Avocat Vitalie ZAMA /LL.M P.A. "Lawyers for Human Rights" A.O. "Juristii pentru Drepturile Omului" solicită informație privind formula de calcul a p...
Solicitare de informații
Răspunsul trimis de Primăria satului Costești către Dorin Loghin la data .

Refuzat

[ Email has no body, please see attachments ]
Ieșirea din țară a unei persoane într-o anumită perioadă
Solicitare trimisă la Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră de către Toma la .

Aşteaptă răspunsul.

Către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informați...
Acces la informații
Solicitare trimisă la Primarul oraşului Orhei (Primăria Orhei) de către Maxim Djamanov la .

Aşteaptă răspunsul.

Către Primarul oraşului Orhei (Primăria Orhei), CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de i...
Acces la informații
Solicitare trimisă la Primarul oraşului Orhei (Primăria Orhei) de către Maxim Djamanov la .

Amânat.

Către Primarul oraşului Orhei (Primăria Orhei), CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de i...
SoclETATEA рЕ AcT!UNt MoLDo-RUSA LDovAG лz" молlддвско_россиЙскоЕ Ак-lионЕрноЕ оБlлЕство SA ttч Н -/l/ La Ng ll м о E-mail:office@moldovagaz,...
Buna ziua, Va remitem atasat raspuns la solicitarea dvs. Va rugam sa confirmati receptionarea mesajului. Cu respect, Inspecția Financiară Ministeru...
Către Ministerul Economiei și Infrastructurii, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de in...
Acces la informație
Răspunsul trimis de Primarul oraşului Orhei (Primăria Orhei) către Maxim Djamanov la data .

Succes

Republica Moldova PRIMARUL municipiului Orhei MD-3500, mun. Orhei, str. V. Mahu, 160 tel +373 235 22767; fax. +373 235 20378 email : prrmaria@orhe...
Bună ziua, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova (CNPDCP) a examinat adresarea Dumneavoastră prezenta...
Privind eliberarea profesorilor-daca nu se vaccineaza
Răspunsul trimis de Ministerul Justiției către lagazzette la data .

Succes

Cu respect, Ministerul Justiției al Republicii Moldova Secția managementul documentelor        Adresa: Str.31 August 1989,nr. 82                  ...
Acces la informații
Răspunsul trimis de Inspecția Financiară către Maxim Djamanov la data .

Succes

Buna ziua,va rugam sa confirmati receptionarea Cu respect, Inspecția Financiară Ministerul Finanțelor Tel : +373 22 222670 fax: 022 22 07 75 E-mai...
Formular Nr.7 ____ WinСmeta Lucrari de raparatie a imbracamintei rutiere pe drumul G104 Ialoveni-Costesti-Molesti, km 12.7-17.1. (denumirea obiec...
Acces la informație
Solicitare verificare internă trimisă către Primarul oraşului Orhei (Primăria Orhei) de Maxim Djamanov pe .

Succes

Către Primarul oraşului Orhei (Primăria Orhei), Vă rugăm trimiteți aceasta persoanei care face verificări de solicitări de informații Scriu pentru...
Vă informăm că mesajul Dvs. a fost recepționat. Serviciul documentare și arhivare, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
Funcționarea Camerelor de Supraveghere (controlul traficului)
Răspunsul trimis de Inspectoratul General al Poliţiei către Dorin Cotîrșev la data .

Termen depășit