Vezi şi caută solicitări

  

Au fost găsite 61 cereri

Privind vaccinarea impusa
Răspunsul trimis de Parlamentul Republicii Moldova către lagazzette la data .

Aşteaptă clasificarea.

    La adresarea lagazzette <[1][FOI #336 email]>   Referitor la adresarea parvenită în formă electronică în adresa Parlamentului Republicii...
Solicitare de informații
Răspunsul trimis de Casa Națională de Asigurări Sociale către Ludmila Rurac la data .

Succes

Сasa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova 2028, mun. Chişinău, str. Gh. Tudor, 3 tel./fax: 73-51-81 tel.: 25-78-25 c/f 1004600030235 I...
Solicitare de informații
Răspunsul trimis de Ministerul Economiei și Infrastructurii către Natalia la data .

Succes

Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova 05/1-3315 din 09.07.2021 Juriștii pentru Drepturile Omului Cu referire la demersul nr...
Solicitare de informații
Răspunsul trimis de Consiliul Raional Ștefan Vodă către Svetlana la data .

Succes

REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL RAIONAL $TEFAN VODA PRE$EDINTIILE RAIONULUI $TEFAN VODA MD -4201, or, $tefan Vodh, Nr. str. Libertitii, |, ain tel....
Solicitare de informații
Răspunsul trimis de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică către Diana la data .

Succes

Informaţia privind sumele finale ale plăţilor pentru contractele realizate pentru anii 2020-2021 Nr. d/o 1 Denumirea antreprenorului, prestatorului...
Bună ziua, dna Rurac! Examinând cerere de acces la informații din 24 iunie 2021 Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor comunică faptul că...
Solicitare de informații
Răspunsul trimis de Autoritatea Națională de Integritate către Ludmila Rurac la data .

Succes

Autoritatea Națională de Integritate a examinat scrisoarea Dvs. cu nr. de intrare R-609 din 28.06.2021, parvenită prin intermediul poștei electronice...
Solicitare de informații
Răspunsul trimis de Consiliul Coordonator al Audiovizualului către Stela Pavlov la data .

Amânat.

Bună ziua! Găsiți atașat scrisoarea CA nr. 802 din 25 iunie 2021.  Vă rugăm să confirmați recepționarea mesajului. CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI AL REPU...
Solicitare de informații
Răspunsul trimis de Serviciul Fiscal de Stat către Diana la data .

Succes parțial.

Bună ziua, Serviciul Fiscal de Stat informează că solicitarea Dvs a fost înregistrată cu nr. 10415-C Cu respect, Direcția gestionare documente și arh...
Solicitare de informații
Răspunsul trimis de Ministerul Justiției către Natalia la data .

Amânat.

--Bună ziua! Vă informăm că, pentru a fi examinată, solicitarea trebuie să corespundă prevederilor Articolului 75 din Codul adminstrativ nr. 16 din 19....
Solicitare de informații
Răspunsul trimis de Parlamentul Republicii Moldova către Natalia la data .

Amânat.

Bună ziua! Referitor la petiția Dumneavoastră, adresată Parlamentului Republicii Moldova, în formă electronică, la 24.06.2021 și înregistrată cu număr...
Privind aplicarea amenzilor ilegal
Răspunsul trimis de Guvernul Republicii Moldova către ana la data .

Termen depășit

Bună ziua, Vă comunicăm că, în conformitate art.75 alin.(1) din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018, petiţia trebuie să conțină nume...
REPUBLICA MOLDOVA R? CONSILIUL MI.INICIPAL CHI$INAU DECIZIE ului otejarea 6u" municipal DECIDE: 1. Se aprobe ,,Regulamentul protejarea spaliiloi...
Privind sectorul de publicitate
Răspunsul trimis de Consiliul Concurenței către ana la data .

Succes

 Prin prezenta, Consiliul Concurenței, Vă informează că a examinat cererea Dvs. cu nr. de intrare 2785 din 25.05.2021 și, în limita competențelor sal...
Camere de supraveghere a traficului rutier din tara
Răspunsul trimis de Inspectoratul General al Poliţiei către Natalia Junghietu la data .

Termen depășit

ttttgLzz,0:pI cnrcJ€Ao3 a:xg Nnznc oroSlrc JoS-JBsIIIIot 'dCI B 4SNI 1e lcunfpu JaS 'Tcadsat n3 'eBe1 ep illlqels Inueuuel uI Inlntuellcrlos...
Buna ziua.   Conform art. 75 a Codului administrativ petiția trebuie se conține următoarele elemente: a) numele și prenumele sau denumirea petițion...
Privind instalarea ilegala a panourilor
Răspunsul trimis de Inspectoratul General al Poliţiei către ana la data .

Succes

-- -- Acest mesaj poate conţine informaţii confidenţiale sau privilegiate şi este destinat doar pentru uzul destinatarilor săi. Prin prezenta, sunte...
CENTRUL NAŢIONAL PENTRU PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL AL REPUBLICII MOLDOVA DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE ȘI CONFORMITATE DIRECȚIA PREVENIR...
Privind achitarea taxelor, impozitelor
Răspunsul trimis de Serviciul Fiscal de Stat către irina la data .

Aşteaptă clarificare

Bună ziua, Serviciul Fiscal de Stat informează că solicitarea Dvs a fost înregistrată cu nr. 8325-C Cu respect, Direcția gestionare documente și arhi...
Bună ziua, Serviciul Fiscal de Stat informează că solicitarea Dvs a fost înregistrată cu nr. 8086-C Cu respect, Direcția gestionare documente și arhi...
Bună ziua!   Referitor la petiția Dumneavoastră, adresată  Parlamentului Republicii Moldova, în formă electronică, la 13.05.2021 și înregistrată c...
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova Inspectoratul General al Poli(iei Inspectoratul na(ional de securitate publici MD 2059, mun. Chig...
CIIYEJII{KA MOJIAO BA PAfrOH TAPAKJII4fl TOPONCKOfr COSNT TAPAKJI{q PE REPUBLICA MOLDOVARAIONUL TARACLIACONSILIUL ORA$ENESC TARACLIA P ilPIIMSPN'f...
Calitatea ouălor
Răspunsul trimis de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor către Svetlana la data .

Succes

www.vreau info.md [FOI #196 email] Prin prezenta, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vă informează că la moment în Republica Moldova...
Info auto
Solicitare trimisă la Agenția Servicii Publice de către Grati la .

Succes

Către Agenția Servicii Publice, Înmatriculare auto CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații...