Vezi şi caută solicitări

  

Au fost găsite 2 cereri

Legalitate amplasare bariere
Solicitare trimisă la Pretorul sectrolui Rîșcani Chișinău de către Maxim Gandraman la .

Aşteaptă revizuirea interna.

Către Pretorul sectrolui Rîșcani Chișinău, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de inter...
P.S. Demersul în original precum și procesul-verbal al ședinței convocată conform dispoziției Viceprimarului municipiului Chișinău nr.665-d din 07.09.2...