Vezi şi caută solicitări

  

Au fost găsite 5 cereri

Formular Nr.7 ____ WinСmeta Lucrari de raparatie a imbracamintei rutiere pe drumul G104 Ialoveni-Costesti-Molesti, km 12.7-17.1. (denumirea obiec...
Privind strategia de mediu
Răspunsul trimis de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare către lagazzette la data .

Succes

Bună ziua, In contextul solicitarii parvenite in adresa MADRM înregistrată cu nr. 5446 din 06.08.2021 privind transmiterea informatiilor suplimentar...
Solicitare de informații
Răspunsul trimis de Președinția Republicii Moldova către Svetlana la data .

Succes

15 iulie 2021 2/2-10-339 Stimată Doamnă PAVLOV, Ulterior examinării demersului Dumneavoastră nr. 93/2021 din 25 iunie 2021, Vă comunicăm următoare...
Solicitare de informații
Răspunsul trimis de Consiliul Raional Ștefan Vodă către Svetlana la data .

Succes

  Rugam sa confirmati receptionarea!     RI]PUBLICA MOLDOVA CONSILIUL I{AIONAL $TEFAN VODA PRESEDINTE,LE RAIONULUI $TEFAN VODA MD-420f. or. Stefan...
-- Cu respect, Direcția prevenire, supraveghere și evidență din cadrul Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republic...