Vezi şi caută solicitări

  

Au fost găsite 221 cereri

confirmati receptia CONSILIUL MLTNICIPAL CHI$INAU PRIMAR GENERAL AL ML]NICIPIULUI CHI$INAU DIRECTIA GENERATA ECONOMIE, COMERT $I . ff. la din nr....
Privind permisul de conducere
Răspunsul trimis de Ministerul Afacerilor Interne către ana la data .

Aşteaptă răspunsul.

-- -- Acest mesaj poate conţine informaţii confidenţiale sau privilegiate şi este destinat doar pentru uzul destinatarilor săi. Prin prezenta, sunte...
Către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de...
Prin prezenta Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, urmare a examinării solicitării informației nr. S-1042/21 cu privire la eliberarea pa...
Privind ordinea publica legata de cîini
Solicitare trimisă la Primarul General Municipiul Chișinău (Primăria Municipiului Chișinău) de către ana la .

Aşteaptă răspunsul.

Către Primarul General Municipiul Chișinău (Primăria Municipiului Chișinău), CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solici...
Privind achitarea taxelor, impozitelor
Răspunsul trimis de Serviciul Fiscal de Stat către irina la data .

Aşteaptă clarificare

 
  -------------------------------------------------------------------------- This email was scanned by Bitdefender
Autorizații de construcție au fost eliberate în mun. Chișinău
Solicitare verificare internă trimisă către Primarul General Municipiul Chișinău (Primăria Municipiului Chișinău) de Nadejda Coptu pe .

Aşteaptă revizuirea interna.

Către Primarul General Municipiul Chișinău (Primăria Municipiului Chișinău), CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solici...
REPUBLICA MOLDOVA R? CONSILIUL MI.INICIPAL CHI$INAU DECIZIE ului otejarea 6u" municipal DECIDE: 1. Se aprobe ,,Regulamentul protejarea spaliiloi...
Privind sectorul de publicitate
Răspunsul trimis de Consiliul Concurenței către ana la data .

Succes parțial.

Întreținerea Paginii web a Consiliului Raional Ialoveni
Răspunsul trimis de Consiliul Raional Ialoveni către Natalia la data .

Succes

ttttgLzz,0:pI cnrcJ€Ao3 a:xg Nnznc oroSlrc JoS-JBsIIIIot 'dCI B 4SNI 1e lcunfpu JaS 'Tcadsat n3 'eBe1 ep illlqels Inueuuel uI Inlntuellcrlos...
Privind Sectorul de publicitate – omul caracatiță în publicitate
Solicitare trimisă la Consiliul Concurenței de către ana la .

Aşteaptă răspunsul.

Către Consiliul Concurenței, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public: Sec...
Judecator vizat in comunicatul ANI
Răspunsul trimis de Autoritatea Națională de Integritate către Diana la data .

Succes parțial.

Bună ziua, numele acestuia deja este public în presă, asa ca puteți vizualiza articolele care au apărut la acest subiect. Actul de constatare il veți p...
Buna ziua.   Conform art. 75 a Codului administrativ petiția trebuie se conține următoarele elemente: a) numele și prenumele sau denumirea petițion...
Во внимание Генеральное Консульство Республики Молдова в Стамбуле, ЗАЯВЛЕНИЕ Согласно Закону №. 982/2000 о доступе к информации, запрашиваю следующу...
Suma premiilor bănești - 2020
Răspunsul trimis de Consiliul Raional Cahul către Dorin Loghin la data .

Succes

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ REPUBLICA MOLDOVA CONSILIU L RAIONAL CAHUL ПРЕДСЕДАТЕЛЬ PREýEDINTELE RAIONULUI CAHUL РАЙОНА КАХУЛ МД-390...
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA MINISTRY OF HEALTH, LABOUR AND SOCIAL PROTECTION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA...
Privind instalarea ilegala a panourilor
Răspunsul trimis de Inspectoratul General al Poliţiei către ana la data .

Succes

-- -- Acest mesaj poate conţine informaţii confidenţiale sau privilegiate şi este destinat doar pentru uzul destinatarilor săi. Prin prezenta, sunte...
CENTRUL NAŢIONAL PENTRU PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL AL REPUBLICII MOLDOVA DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE ȘI CONFORMITATE DIRECȚIA PREVENIR...
Ce este mai presus contractual sau un regulament/instructiune
Solicitare verificare internă trimisă către Parlamentul Republicii Moldova de irina pe .

Aşteaptă revizuirea interna.

Către Direcţia petiţii şi audienţe, buna ziua, referitor la detalierea pe care o solicitati, este o speta genrala, nu au dreptul acum sa ofer careva...
Către Agenţia "Moldsilva", CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes publ...
Privind utilizarea spatiului din garaj
Răspunsul trimis de Inspectoratul General al Poliţiei către ana la data .

Amânat.

cererea D-voastră a fost înregistrată cu nr. A-1539/2021 Cu respect, Direcția managementul documentelor a IGP inspector superior               Olga...
Во внимание Примар города Тараклия (Примэрия города Тараклия), ЗАЯВЛЕНИЕ Согласно Закону №. 982/2000 о доступе к информации, запрашиваю следующую ин...