Vezi şi caută solicitări (page 9)

  

Au fost găsite 864 cereri

Solicitare de informații
Solicitare trimisă la Ministerul Afacerilor Interne de către Diana la .

Termen depășit

Către Ministerul Afacerilor Interne, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes publ...
Buna ziua! Prin prezenta Vă expediem răspuns la solicitarea Dumneavoastră cu referire la informația de interes public Solicităm să confirmați primirea...
Numărul accidentelor mun. Bălți
Răspunsul trimis de Inspectoratul General al Poliţiei către Nicolai Coșeru la data .

Succes

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Motdova Instrrectoratul General cl Polifiei Inspectoratul na{ional de securitate publiei MD 2059, mun. Ch...
Valoarea plăților salariale, iunie 2023
Răspunsul trimis de Ministerul Justiției către Zama Vitalie la data .

Succes

Ministerul Justitiei Stat de retributii luna pentru iunie 2023 lei.bani Numarul de ordine luna 1 2 3 4 5 6 7 8 06.2023 06.2023 06.2023 06.2023...
LISTA NOMINALĂ a PROCURORI LOR NUMIȚI în FINCȚIE perioada 02.01.2023 - 15.08.2023...
Buna ziua. Vă expediem răspunsul ANSP cu Nr.01-14/1-3335 din 21.08.2023, la cerere Acces la informaţie - Privind actele care au stat la baza pentru hra...
Privind starea taberelor din Republică
Răspunsul trimis de Ministerul Educaţiei și Cercetării către irina la data .

Refuzat

Rugăm confirmarea recepționării mesajului Cu respect, Secția managementul documentelor a Ministerului Educației și Cercetării Piaţa Marii Adunări Na...
Rugăm confirmarea recepționării mesajului Cu respect, Secția managementul documentelor a Ministerului Educației și Cercetării Piaţa Marii Adunări Na...
Buna ziua. Vă expediem răspunsul  ANSP cu Nr.01-18/1-3194 din 09.08.2023. Rugăm confirmarea recepționării mesajului. Cu respect, Secția managementu...
Către Primăria Comunei Răzeni, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public: 1...
+-----------------------------------------------------------------------+ | | Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova |...
Consumatori/traficanți de droguri
Răspunsul trimis de Inspectoratul General al Poliţiei către Natalia Junghietu la data .

Succes

Buna ziua  va rugam sa confirmati receptionarea. Multumim Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova Inspectoratul General al Poliţiei Se...
This is the mail system at host mail.vreauinfo.md. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients....
REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА CONSILIUL RAIONAL EDINEŢ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ЕДИНЕЦ PREŞEDINTELE Edinț RAIONULUI EDINEŢ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОНА ЕДИН...
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA ____________________________________________________________________ Nr. 09/2701 din 28.07.2023 La nr. 393...
2554605 62865 Republica Moldova Республика Молдова PRIMĂRIA mun.BĂLŢI...
M IS T E R U L MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL PROTECTION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA AGENŢIA NAŢIO...
This is the mail system at host mail.vreauinfo.md. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients....
Privind termenul de achitare a salariului
Răspunsul trimis de Inspectoratul de Stat al Muncii către irina la data .

Refuzat

Va informam ca pentru examinarea petiției este necesar să o depuneți cu respectarea prevederilor art. 75(1) din Codul Administrativ: Petiția conține ur...
Câți refugiați ucraineni au fost angajați
Răspunsul trimis de Consiliul Raional Rîşcani către Nicolai Coșeru la data .

Succes

PEC TIYEJII{KA MOJIAOBA REPUBLICA MOLDOVA coNSILIUL RATONAL Ri$CAN r DIRECTIA ASISTENTA SOCIALA $I PbI IU KAHCITT{ YnPA IlJl EH il PAilOHbI...
Nr. consumatorilor de droguri
Răspunsul trimis de Inspectoratul General al Poliţiei către Nicolai Coșeru la data .

Succes

Buna ziua, expediem raspunsurile la solicitarea dvs privind angajarea în cîmpul muncii a refugiaților ucraineni.   La momentul de față, în Re...
Nr. refugiați în câmpul muncii
Răspunsul trimis de Consiliul Raional Ocnița către Nicolai Coșeru la data .

Succes