Vezi şi caută solicitări

  

Au fost găsite 397 cereri

Informații privind automobilele Primăriei Costești
Răspunsul trimis de Primarul satului Costești către Liliana Bivol la data .

Succes

Buna ziua, Vă rugăm să vedeți anexa. Primăria Costești Raionul Ialoveni MD-6813 str. Ștefan cel Mare 115 Tel. 0268 51238 [Primaria Costești email...
Actiunile in regres, anii 2020 - 2023
Răspunsul trimis de Ministerul Justiției către Zama Vitalie la data .

Succes

Stimate domnule Vitalie ZAMA, Prin prezenta, confirmăm recepţionarea mesajului electronic din 25 martie 2024 cu privire la furnizarea informaţiei pri...
Construcții in orașul Ialoveni
Răspunsul trimis de Primarul oraşului Ialoveni (Primăria Ialoveni) către Ialovenionline.md la data .

Succes parțial.

+-------------------------------------------------------+ || Cu respect, | ||   | || Serviciul petiții și relații cu publicul | || Direcția managem...
Infracțiuni în raionul Ialoveni
Răspunsul trimis de Inspectoratul General al Poliţiei către Ialovenionline.md la data .

Succes

Cu respect Ana Chiruța Ofițer superior al Serviciului asistență juridică al Inspectoratului de poliție Ialoveni al IGP    ✆ 068439966 * [adresă d...
Indemnizații Consilieri Raionali
Răspunsul trimis de Consiliul Raional Rîşcani către Ecaterina Moroșanu la data .

Succes

REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL RAIONAL RÎŞCANT PREŞEDINTELE RAI ONULUI RÎ ŞCANI MD-5600, or. Rîşcani, str. Independenţei 38 tel. (256) 2-20-58 fax (256...
Indemnizații Consilieri Municipali
Răspunsul trimis de Consiliul municipal Bălți către Ecaterina Moroșanu la data .

Succes

LISTA NOMINALĂ a PROCURORI LOR NUMIȚI în FINCȚIE perioada 01.0 8 .2023-31. 01 .202 4...
Extrădări/deportări
Răspunsul trimis de Inspectoratul General al Poliţiei către Viorica Mija la data .

Succes

  ® Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova Inspectoratul General al Poliţiei Direcţia Cooperare Poliţienească Internaţională MD 2009,...
Indemnizații Consilieri Raionali
Răspunsul trimis de Consiliul Raional Edineț către Nicolai Coșeru la data .

Succes

Edin* auza d-d Domnului d Domnului CO*ERU Nicolai Prin prezenta, Consiliul Raional Edine* , conform Legii nr.148 din 09.06.2023 Va...
Indemnizații Consilieri Raionali
Răspunsul trimis de Consiliul Raional Drochia către Nicolai Coșeru la data .

Succes

Răspuns la solicitarea înregistrată cu nr.235 din data de 19 februarie 2024       REPUBLICA MOLDOVA PE CONSILIUL RAIONAL DROCHIA PRE$EDINTE AL...
Indemnizații Consilieri Raionali
Răspunsul trimis de Consiliul Raional Soroca către Ecaterina Moroșanu la data .

Succes parțial.

Indemnizații Consilieri Raionali
Răspunsul trimis de Consiliul Raional Glodeni către Ecaterina Moroșanu la data .

Succes

solicitam respectuos confirmarea recepționării mesajului CONSILIUL RAIONAL GLODENI REPUBLIC OF MOLDOVA GLODENI DISTRICT COUNCIL PRE$EDINTELE RAIONUL...
Cerere informații de interes public
Răspunsul trimis de Primarul oraşului Orhei (Primăria Orhei) către Maxim Djamanov la data .

Succes parțial.

Republica Moldova PRIMARUL municipiului Orhei MD-3500, mun. оrhеi, str. V.Маhu, 160 tel: +373 2З5 22167; fах: +373 2з5 20з78 email: [Primarul oraşu...
Nг. фЗLdiт"±2:' __ iапuагiе 2o224 Dlui Nicoki со$ЕRU Рогtаl de $tiгi NогdNеws.md Raspuns k SоНсitаге Са г5sрuпs 1а Sоliсitагеа DVS ^hшеgistгаtй 1а...
Solicitare de informații
Răspunsul trimis de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare către Svetlana la data .

Succes

Recepționat Biroul Executiv al Colegiului Medicilor Veterinari, a răspuns la solicitare, în limita competențelor sale. Informația a fost transmisă D...
Сбор за воду
Răspunsul trimis de Primarul oraşului Taraclia (Primăria Taraclia) către Анастасия la data .

Succes parțial.

      Cu respect, Primaria Taraclia РЕСПУБЛИКЛ МОЛДОВА РАЙОН ТАРАКЛИЯ Решения Окружной избирательной комиссии Тараклия N933/1 No 33/16 от 13 го...
răspuns zona pietonală REPUBLICA MOLDOVA PRIMĂRIA ORAŞULUI IALOVENI CONSILIUL ORĂŞENESC IALOVENI MD 6801, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, nr.45,...
Nr. de veterinari în nordul RM
Răspunsul trimis de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor către Nicolai Coșeru la data .

Succes

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor email: [adresă de email] website: http://ansa.gov.md/ Str. Mihail Kogălniceanu 63 AGENTIA NATIoNALД...
Studierea limbilor străine în școli
Răspunsul trimis de Consiliul Raional Ialoveni către Ialovenionline.md la data .

Succes parțial.

Lista procurori numiti/eliberati din functie
Răspunsul trimis de Procuratura Generală către Diana la data .

Succes

LISTA NOMINALĂ a PROCURORI LOR NUMIȚI în FINCȚIE perioada 01.07.2023-31.12.2023...
Nicolae Coșeru cerere Acces la informaţie - Proiecte finalizate în nordul R. Moldova   Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Repub...
Rata natalității/mortalității 2022/2023
Răspunsul trimis de Biroul Naţional de Statistică către Nicolai Coșeru la data .

Succes parțial.

BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA Nr. 08-4/160 din 21.12.2023 La 496/2023 din 08.12.2023 Juriștii pentru drepturile omului...
La solicitarea privind prezentarea informației ce ține de terenul proprietate publică a unității administrativ-teritoriale cu nr. cadastral 0149102.568...
cerere Acces la informaţie - Infrastructura de canalizare si epurare a apelor uzate Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii...