Vezi şi caută solicitări

  

Au fost găsite 412 cereri

MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA 31.05.2024 La nr. nr. 03/05-06 f/n Referitor la prezentarea unor informații ce vizează activitatea M...
Bună dimineața. Rog confirmarea recepționării mesajului. -- Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru a Republicii Moldova Nr. 36/01-09/708 din 04.06...
Bună ziua,   Biroul Național de Statistică vă expediază scrisoarea nr. 01-13/10  din 31.05.2024. Rugăm respectuos confirmarea recepționării mesa...
cerere Acces la informaţie - Executarea bugetului, atacuri cibernetice, salarii si recompense, sanctiuni disciplinare Ministerul Infrastructurii și D...
Cu privire la examinarea petiției dlui Zama Vitalie.     Rugăm confirmarea recepționării mesajului.      Cu respect,        Direcția mana...
    От: [Ministerul muncii email cerere] <[Ministerul muncii email cerere]> Отправлено: joi, 23 mai 2024 16:35 Кому: '[adresă de email]' <[adres...
-- Cu respect, Țîmbalist Tatiana, specialist principal (serviciul managementul documentelor) al Primăriei municipiului Cahul. REPUBLICA MOLDOVA PRIM...
Cu referire la petiția adesată, se remite, suplimentar răspunsul care a fost expediat la data de 17 mai 2024 la adresa [1][adresă de email].  Referen...
Raspuns MINISTERUL AGRICULTUIUI SIINIlUSTRIEI ALiMENTARE AL REPUBLICII MOLIlOVA MINISTRY OF AGRICULTURE ANIl FOOIl INIlUSTRY OF TIlE REPUBLIC OF MOLI...
Cerere Acces la informaţie - Bugetul instituției, atacuri cibernetice, salariile, sancțiuni disciplinare. Către Ministerul Dezvoltării Economice și...
815 Dlui Alexandru BURDEINII, redactor-șef, Agenția de Presă InfoMarket e-mail: [adresă de email] 17.05.2024 Agenția de Stat pentru Proprietatea I...
Hotararile Colegiului de disciplină și etică
Răspunsul trimis de Consiliul Superior al Procurorilor către Zama Vitalie la data .

Succes parțial.

Stimate domnule Zama,  cu referire la cererea de acces la informații înaintată la data de 29.04.2024, înregistrată în circuitul instituțional al Cons...
Hotararile Colegiului de disciplină și etică de pe lângă CSP
Răspunsul trimis de Consiliul Superior al Procurorilor către Zama Vitalie la data .

Succes parțial.

Bună ziua, găsiți anexat răspunsul CSP referitor la solicitarea de acces la informații. Vă rugăm să confirmați recepționarea mesajului. -- Cu resp...
Buna ziua. Va transmitem raspuns la solicitarea Dvs. În mar., 9 apr. 2024 la 12:43, Liliana Bivol <[1][FOI #934 email]> a scris: Către Consiliul Ra...
Incluziune sociala
Răspunsul trimis de Consiliul Raional Ialoveni către Ialovenionline.md la data .

Succes

Buna ziua. Vă transmitem informația solicitată. Confirmați, vă rog, primire În vin., 22 mar. 2024 la 15:28, Ialovenionline.md <[1][FOI #925 email]>...
Informații privind automobilele Primăriei Costești
Răspunsul trimis de Primarul satului Costești către Liliana Bivol la data .

Succes

Buna ziua, Vă rugăm să vedeți anexa. Primăria Costești Raionul Ialoveni MD-6813 str. Ștefan cel Mare 115 Tel. 0268 51238 [Primaria Costești email...
Actiunile in regres, anii 2020 - 2023
Răspunsul trimis de Ministerul Justiției către Zama Vitalie la data .

Succes

Stimate domnule Vitalie ZAMA, Prin prezenta, confirmăm recepţionarea mesajului electronic din 25 martie 2024 cu privire la furnizarea informaţiei pri...
Construcții in orașul Ialoveni
Răspunsul trimis de Primarul oraşului Ialoveni (Primăria Ialoveni) către Ialovenionline.md la data .

Succes parțial.

+-------------------------------------------------------+ || Cu respect, | ||   | || Serviciul petiții și relații cu publicul | || Direcția managem...
Infracțiuni în raionul Ialoveni
Răspunsul trimis de Inspectoratul General al Poliţiei către Ialovenionline.md la data .

Succes parțial.

Cu respect Ana Chiruța Ofițer superior al Serviciului asistență juridică al Inspectoratului de poliție Ialoveni al IGP    ✆ 068439966 * [adresă d...
Indemnizații Consilieri Raionali
Răspunsul trimis de Consiliul Raional Rîşcani către Ecaterina Moroșanu la data .

Succes

REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL RAIONAL RÎŞCANT PREŞEDINTELE RAI ONULUI RÎ ŞCANI MD-5600, or. Rîşcani, str. Independenţei 38 tel. (256) 2-20-58 fax (256...
Indemnizații Consilieri Municipali
Răspunsul trimis de Consiliul municipal Bălți către Ecaterina Moroșanu la data .

Succes

LISTA NOMINALĂ a PROCURORI LOR NUMIȚI în FINCȚIE perioada 01.0 8 .2023-31. 01 .202 4...
Extrădări/deportări
Răspunsul trimis de Inspectoratul General al Poliţiei către Viorica Mija la data .

Succes

  ® Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova Inspectoratul General al Poliţiei Direcţia Cooperare Poliţienească Internaţională MD 2009,...
Indemnizații Consilieri Raionali
Răspunsul trimis de Consiliul Raional Edineț către Nicolai Coșeru la data .

Succes

Edin* auza d-d Domnului d Domnului CO*ERU Nicolai Prin prezenta, Consiliul Raional Edine* , conform Legii nr.148 din 09.06.2023 Va...