Aceasta este o versiune HTML a unui ataşament la solicitarea de acces la informații 'Procuror sanctionati disciplinar 2020'.Procuratura  Republicii  Moldova
Republica Moldova,  MD-2001,  mun.Chipnau,  bd.§tefan cel M are §i Sfant,  73, 
e-mail: proc-gen@procuratura. md
12.01.2021 
nr.4- dfcrC/Cfa? - /6
Doamnei Diana Butnaru
fo i+ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
La  solicitarea  dumneavoastra  de  a  va  fumiza  lista  nominala  a  procurorilor 
sanctionati  disciplinar  si  sanctiunea  aplicata  acestora  pe  parcursul  anului  2019  va 
comunicam urmatoarele:
Avand in vedere ca о parte din hotararile disciplinare sunt contestate de procurori, 
procedurile  fiind  pendinte  pe  rolul  instantelor judecatore§ti,  Procuratura  Generala  nu 
detine  о  baza  de  date  compilata,  datele  respective  fiind  inregistrate  la  Consiliul 
Superior al Procurorilor.
Ne  exprimam,  pe  aceasta cale  disponibilitatea de  a raspunde,  in conformitate  cu 
prevederile  legale,  oricaror  solicitari  de  informatii,  in  masura  in  care  acestea  sunt 
detinute de Procuratura Generala si nu sunt exceptate de la rigorile legii.
Procuror in sectie,
Directia  urmarire  penala  si criminalistica
a Procuraturii Generale 

У/'-еЩ
 
Maria Vieru