Aceasta este o versiune HTML a unui ataşament la solicitarea de acces la informații 'Mass-media'.


a R E P U B L IC A   M O L D O V A  
PECnYEJIHKA  MOJIAOBA 
C O N S IL IU L   R A IO N A L   R ÎŞ C A N I 
PblILIKAHCKHÎI  PAHOHHblH COBET 
P R E Ş E D I N T E L E  
n P E ^ C E A A T E J I b  
RA I ON U L U I   RΠޠCANI
PBIUIKAHCKOTO  PAHOHA
MD-5600, or.  Rîşcani,  str.  Independenţei  38 
M/f-5600,  r.  PhimKaHb, yjt.  HH^eneHaeHueiî 38 
tel.  (256) 2-20-58 fax (256) 2-20-58 
Ten  (256) 2-20-58 (JiaKC (256) 2-20-58 
e-mail:inforiscani. xx@xxxxx.xxx
e-mail:xxxxxxxxxxx.xx@xxxxx.xxx
Juriştii pentru Drepturile Omului 
Dnei Diana Butnaru
Prin  prezenta,  Vă  aducem  la  cunoştinţă,  conform  scrisorii  solicitate  pe 
teritoriul raionului Rîşcani, în temeiul Deciziei Consiliului raional Rîşcani nr.  09/09 
din  24.12.2003  a  activat  ziarul  publicaţia  periodică  a  Consiliului  raional  Rîşcani 
„Eveniment  -  actual”  până  la  data  de  01.01.2022  în  temeiul  deciziei  Consiliului 
raional  Rîşcani  nr.  06/13  din  10.12.2021.  Anual  se  acordau  servicii  cu  plată  din 
sursele bugetului raional.
La fel în temeiul Deciziei Consiliului raional Rîşcani nr. 06/11  din  10.12.2021  a fost 
încheiat  acord  de  parteneriat  cu  AO  „Nord  Press  Club”,  pentru  implementarea  şi 
participarea  în  proiectul  „Media  pentru  Transparenţă”,  între  Consiliul  raional 
Rîşcani  şi  Asociaţia  Obştească  “Nord  Press  Club”,  perioada  de  implementare  a 
acordului până la 30.06.2023, fmanţat de sursele acordate de Ambasada SUA.
■  ■■■• 
■ 
■ 
:■'.  ■
Preşedinte al  raionului
Vasile SECRIERU
LSL. 
/.iS;
.Ş;;
■::  ■,"  •>,  ti 
f . , •- 
.-:•■  -.■■  •  ■
Ex.  Chetraru Marta 
Tel.  025623578