Executarea bugetului, atacuri cibernetice, salarii si recompense, sanctiuni disciplinare

Solicitarea a fost reuşită

Către Guvernul Republicii Moldova,

Conform Legii nr. 148 din 09.06.2023 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

1. Care a fost gradul de executare a bugetului instituției (în procente) în anii 2021, 2022 și 2023 și soldul rămas la final de an? Vă rugăm să ne prezentați informații pentru fiecare an în parte.

2. Câte atacuri cibernetice împotriva sistemelor informatice, platformelor și portalurilor instituției au fost înregistrate în anii 2021, 2022 și 2023 și tipul lor? Vă rugăm să ne prezentați informații pentru fiecare an în parte.

3. Care este raportul (în procente) dintre salariile de bază și recompensele adiționale (bonusuri, ajutor material, salariul al 13-lea etc.) achitate angajaților instituției în anii 2021, 2022 și 2023? Vă rugăm să ne prezentați informații pentru fiecare an în parte.

4. Care este numărul și tipul sancțiunilor disciplinare nestinse ale agenților publici (în sensul Legii integrității nr. 82/2017) din cadrul furnizorului de informație, cu indicarea numelui și prenumelui persoanelor supuse sancțiunii disciplinare?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Zama Vitalie

Guvernul Republicii Moldova

Vă informăm că petiția Dvs a fost recepționată și înregistrată cu nr. 14953 din 14.05.2024

Cu respect,

Direcția petiții și relații cu cetățenii,
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

arată secţiunile citate

Guvernul Republicii Moldova

2 Atașamente

Cu privire la examinarea petiției dlui Zama Vitalie.

 

  Rugăm confirmarea recepționării mesajului.

 

   Cu respect,

 

 

   Direcția managementul documentelor

   Tel: 022-250-341

   e-mail: [1][Guvernul Republicii Moldova email cerere]

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Guvernul Republicii Moldova email cerere]