Nominalizarea componenței grupului de lucru participanți la elaborarea proiectului noii Legi privind dreptul de autor și drepturile conexe

Răspunsul la această cerere este mult peste termen. Conform legii, în oricare circumstanţe, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală ar fi trebuit să vă răspundă până acum (detalii). Vă puteţi plânge către cerând o revizuire internă.

Către: Agenția de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală a Republicii Moldova /AGEPI/
sediul: str. Andrei Doga nr. 24 bloc 1
mun. Chișinău, Republica Moldova, MD-2024

De la: Asociația Obștească „Asociația Națională
a Producătorilor de Fonograme și Interpreți” /ANPFI/
sediul: mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni nr. 45, of. 316

CERERE
/ privind accesul la informație /

Având în vedere că Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe are o aplicare nu doar națională, exclusiv în Republica Moldova, dar și internațională, întrucât legea apără drepturile titularilor de drepturi (autori, interpreți, deținători de fonograme etc.) din întreaga lume și astfel este necesară o armonizare cu prevederile legislației europene și sincronizarea cu prevederile legilor din statele europene, din care temeiuri și se implementează normele Directivelor Europene;

Luând în considerație că expertiza europeană a proiectului noii Legi privind dreptul de autor și drepturile conexe este obligatorie în cazul domeniului dreptului de autor și a drepturilor conexe, iar o astfel de expertiză lipsește;

În scopul obținerii la proiectul noii Legi privind dreptul de autor și drepturile conexe a unei Expertize obiective și transparente din partea organizațiilor internaționale din domeniu:
- CISAC - the International Confederation of Societies of Authors and Composers,
- IFRRO - International Federation of Reproduction Rights Organisations,
- IFPI - the International Federation of the Phonographic Industry,
- ASIPREEC - International Association for the Collective Management of Rights „Association of Societies of Intellectual Property Rightholders of Eastern Europe Countries”,

În temeiul Legii privind accesul la informație nr. 982 din 11.05.2000, a Legii cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017, a Legii privind transparența în procesul decizional nr. 239 din 13.11.2008, prin prezenta, ANPFI,

SOLICITĂ AGEPI:

1. Indicarea componenței nominale a membrilor grupului de lucru participanți la elaborarea proiectului noii Legi privind dreptul de autor și drepturile conexe:
1.1. Specialiști în domeniu din cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;
1.2. Reprezentanți ai societății civile.

2. Indicarea pentru fiecare membru al grupului de lucru, angajați din cadrul AGEPI, a corespunderii unor criterii minime necesare în procesul de elaborare a unei legi (deținerea titlurilor și gradelor științifice, deținerea publicațiilor și lucrărilor științifice în domeniu, participarea la elaborarea unor proiecte de legi din domeniul dreptului de autor și a drepturilor conexe atât în Republica Moldova, cât și în alte țări etc.).

3. Indicarea și a altor persoane participante în grupul de lucru, dacă astfel de persoane au fost atrase la elaborarea proiectului de lege.

Director ANPFI
Marcel Oțel

AGEPI, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

Confirmăm recepționarea mesajului.

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI)
Tel:      +37322400508
Fax:     +37322440119
e-mail: [Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală email cerere]
Web:    www.agepi.gov.md
https://www.facebook.com/AGEPI