Notificarea OT Chișinău al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT4 – 174 din 24.02.2023

Solicitarea a fost reuşită

Ialovenionline.md

Către Cancelaria de Stat a Republicii Moldova,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT4 – 174 din 24.02.2023 privind abrogarea Deciziei nr. 01/10/02 din 24.01.2023 „Cu privire la scoaterea la licitație publică”.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Ialovenionline.md

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

Bună ziua!

Cancelaria de Stat informează că, în conformitate cu art.75 alin.(1) din Codul administrativ al Republicii Moldova, petiţia trebuie să conțină numele, prenumele, domiciliul și să fie semnată de autor, iar în cazul petiţiei în formă electronică - semnătura electronică.
Iar conform art.76 alin.(2) al codului menționat „Dacă petiţia nu corespunde cerinţelor prevăzute la art.72 alin.(3) sau art.75 alin.(1) lit.c)–e), solicitantului i se indică asupra neajunsurilor şi i se acordă un termen rezonabil pentru înlăturarea lor. În cazul în care petiţionarul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, petiţia nu se examinează”.
Solicităm înlăturarea neajunsurilor în termen de 10 zile.
Cu respect,
Direcția petiții și relații cu cetățenii

-----Исходное сообщение-----
От: [Cancelaria de Stat a Republicii Moldova email cerere] <[Cancelaria de Stat a Republicii Moldova email cerere]>
Отправлено: 17 марта 2023 г. 13:48
Кому: [adresă de email]
Тема: FW: [SPAM] cerere Acces la informaţie - Notificarea OT Chișinău al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT4 – 174 din 24.02.2023

arată secţiunile citate

Diana Butnaru,

1 Atașament