Programarea on-line pentru obținerea permisului de conducere

Solicitarea a fost parţial reuşită.

Gabriela Kornacker

Către Agenția Servicii Publice,

CERERE
În urma modificării Regulamentului circulației rutiere, programarea la examenul teoretic și practic pentru obținerea permisului de conducere poate fi efectuată doar on-line.

Pînă la modificarea Regulamentului, care după cum sustinea ASP, a fost efectuată în scopul optimizării procedurii și modalității de petrecere a examenelor, care trebuia să fie " spre binele oamenilor" , examenul practic, putea fi susținut în aceeași zi cu cel teoretic.

După modificările menționate supra, în pofida faptului că se achită taxa de urgenta impusa de lege, și în pofida faptului că atît legea, cît și site-ul indică că : " Perioada maximă de programare urgentă la examen nu poate depăşi trei zile de examen la categoria (proba) solicitată, în ordine consecutivă, conform graficului de examen aprobat, începând cu ziua ulterioară adresării on-line", programarea de urgență la proba practică - este imposibil de realizat în următoarea jumătate de an.

Aceasta situație, afectează drepturile persoanelor care intenționează să obțină permisul de conducere, or perioada lungă de timp care curge de la finalizarea instruirii și susținerea probei teoretice pînă la susținerea probei practice, în mod cert este în defavoarea persoanei, care chiar dacă a susținut probele interne foarte bine, poate merge la examenul definitiv abia peste jumătate de an, timp în care, se pot pierde anumite abilități practice.

Din acest motiv, există o mare probabilitate ca persoana să nu susțină examenul și să fie obligată să se programeze repetat, din nou, abia peste jumătate de an. În tot acest răstimp, persoana, cel mai probabil va trebui sa suporte costuri suplimentare ca să-și mențină cunoștințele la un nivel satisfăcător.

Totodată, potrivit noilor modificări, dacă examenul practic nu este susținut timp de un an, cursantul este obligat să se înscrie din nou la proba teoretică.

În asemenea condiții, obținerea permisului de conducere devine extrem de complicată, iar procedura în mod evident nu servește cetățeanului, este inechitabilă și favorizează și mai mult factorii de corupție.

Prin urmare, constat că programarea, exclusiv on-line este ineficientă și a înrăutățit, nu a îmbunătățit procedura de obținere a permisului de conducere pentru persoanele care sunt pregătite și intenționează să susțină examenul. În același timp, programarea de urgență, pentru care se achită taxa impusa de lege, nu poate fi realizată urgent, dar abia peste jumătate de an.

În legătură cu cele expuse, solicit:
1. să mă informați din care motiv s-a ajuns la situația descrisă,
2. Să fie eficientizat portalul on-line pentru programări, astfel încît persoanele care doresc sa susțină examenele pentru obținerea permisului de conducere de urgență, să poată beneficia de acest drept în termeni restrînși.

Eugeniu Ion Duda, Agenția Servicii Publice

1 Atașament

----- Пересланное сообщение -----
От: "Gabriela Kornacker" <[FOI #108 email]>
Кому: "solicitare de acces la informații cereri către Agenția Servicii Publice" <[Agenția Servicii Publice email cerere]>
Отправленные: Суббота, 29 Июнь 2019 г 16:40:54
Тема: cerere Acces la informaţie - Programarea on-line pentru obținerea permisului de conducere

Către Agenția Servicii Publice,

CERERE

În urma modificării Regulamentului circulației rutiere, programarea la examenul teoretic și practic pentru obținerea permisului de conducere poate fi efectuată doar on-line.

Pînă la modificarea Regulamentului, care după cum sustinea ASP, a fost efectuată în scopul optimizării procedurii și modalității de petrecere a examenelor, care trebuia să fie " spre binele oamenilor" , examenul practic, putea fi susținut în aceeași zi cu cel teoretic.

După modificările menționate supra, în pofida faptului că se achită taxa de urgenta impusa de lege, și în pofida faptului că atît legea, cît și site-ul indică că : " Perioada maximă de programare urgentă la examen nu poate depăşi trei zile de examen la categoria (proba) solicitată, în ordine consecutivă, conform graficului de examen aprobat, începând cu ziua ulterioară adresării on-line", programarea de urgență la proba practică - este imposibil de realizat în următoarea jumătate de an.

Aceasta situație, afectează drepturile persoanelor care intenționează să obțină permisul de conducere, or perioada lungă de timp care curge de la finalizarea instruirii și susținerea probei teoretice pînă la susținerea probei practice, în mod cert este în defavoarea persoanei, care chiar dacă a susținut probele interne foarte bine, poate merge la examenul definitiv abia peste jumătate de an, timp în care, se pot pierde anumite abilități practice.

Din acest motiv, există o mare probabilitate ca persoana să nu susțină examenul și să fie obligată să se programeze repetat, din nou, abia peste jumătate de an. În tot acest răstimp, persoana, cel mai probabil va trebui sa suporte costuri suplimentare ca să-și mențină cunoștințele la un nivel satisfăcător.

Totodată, potrivit noilor modificări, dacă examenul practic nu este susținut timp de un an, cursantul este obligat să se înscrie din nou la proba teoretică.

În asemenea condiții, obținerea permisului de conducere devine extrem de complicată, iar procedura în mod evident nu servește cetățeanului, este inechitabilă și favorizează și mai mult factorii de corupție.

Prin urmare, constat că programarea, exclusiv on-line este ineficientă și a înrăutățit, nu a îmbunătățit procedura de obținere a permisului de conducere pentru persoanele care sunt pregătite și intenționează să susțină examenul. În același timp, programarea de urgență, pentru care se achită taxa impusa de lege, nu poate fi realizată urgent, dar abia peste jumătate de an.

În legătură cu cele expuse, solicit:

1. să mă informați din care motiv s-a ajuns la situația descrisă,

2. Să fie eficientizat portalul on-line pentru programări, astfel încît persoanele care doresc sa susțină examenele pentru obținerea permisului de conducere de urgență, să poată beneficia de acest drept în termeni restrînși.

-------------------------------------------------------------------

Vă rugăm să utilizaţi această adresă de email pentru toate răspunsurile la această solicitare.
[FOI #108 email]

Dacă este greșită adresa [Agenția Servicii Publice email cerere] pentru o solicitare Acces la informaţie adresată către Agenția Servicii Publice? Dacă da, vă rugăm să ne contactaţi utilizând acest formular :
https://www.vreauinfo.md/ro/change_reque...

Disclaimer: Acest mesaj şi orice răspuns primit sau trimis va fi publicat pe Internet. Politicile noastre privind confidenţialitatea:
https://www.vreauinfo.md/ro/help/officers

Dacă sunteți responsabil de Legea 982/2000 în cadrul instituției dumneavoastră și credeţi că serviciul furnizat de acest site este util, vă rugăm să-i solicitaţi departamentului IT din instituția dumneavoastră să creeze un link către noi, de la secțiunea pentru/despre informaţii publice a site-ului instituției dumneavoastră.

-------------------------------------------------------------------