Solicitare de informații: azilul pentru animale fără adăpost

Solicitarea a fost reuşită

Către Primarul Municipiul Bălți (Primăria Municipiului Bălți),

Solicitare de informații,
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Data la care este preconizată finalizarea lucrărilor de construcție și darea în exploatare a azilului pentru animale fără adăpost din Municipiul Bălți.
2. Care este capacitatea actuală a azilului și care va fi capacitatea acestuia după finalizarea lucrărilor.
3. Ce surse financiare au fost preconizate de administrarea publică locală din Mun. Bălți pentru rezolvarea problemei animalelor fără adăpost, cum au fost acestea repartizate pe categorii de cheltuieli, precum și cum au fost valorificate acestea (cît s-a cheltuit).
4. Ce resurse financiare sunt prevăzute pentru întreținerea zilnică a unui animal în azilul pentru cîini fără adăpost.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic, imediat cum sunt disponibile sau cel tîrziu în termen de 15 zile lucrătoare, în corespundere cu Legea nr. 982/2000.

Vă mulţumesc,
Evghenia Moisei

Примэрия мун. Бэлць, Primarul Municipiul Bălți (Primăria Municipiului Bălți)

1 Atașament

Направляем ответ на ваше обращение по электронной почте примэрии

1 Atașament

Echipa VreauInfo a lăsat o adnotare ()

Primul răspuns a fost recepționat de către utilizatorul Evghenia Moisei. Al doilea răspuns a fost recepționat de către Echipa VreauInfo, care a expediat o cerere similară pentru a testa cum Primăria Bălţi va răspunde la două cereri identice. Vă îndemnăm să consultaţi ambele răspunsuri pentru a găsi asemănările și deosebirile dintre ele.