Просмотр и поиск запросов (страница 8)

  

Найдено 224 запросов

Codul de etică și conduită a procurorului.
Запрос Генеральная прокуратура Nina Furdui. Аннотируется Echipa VreauInfo в .

Частично успешный.

Răspunsul a fost obținut la solicitarea expediată în adresa Procuraturii Generale din numele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului. În cazul în...
Răspunsul a fost obținut la solicitarea expediată în adresa Ministerului Finanţelor din numele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului. În cazul î...
Reutilarea Vehiculelor
Ответ Министерство Внутренних Дел на Sandu PANUS в .

Частично успешный.

Buna ziua Va remitem in adresa Dumneavoastră raspunsul la cererea adresata INP al IGP InspectoratulGeneralal Polifiei Inspectoratulna{ional de patrul...
TVA pentru produsele exportate
Ответ Министерство Финансов на Sandu PANUS в .

Успешно.

Rugam confirmarea mesajului receptionat MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА MD-2005, mun.Chişinău,...
Deplasări judecători

Информация не проведена.

Agenţia de administrare a instanţelor judecătoreşti nu deţine asemenea informaţii. Referitor la acest subiect puteţi adresa la Consiliul Superior al Ma...
Primăria oraşului Drochia a revenit cu un raspuns nou, la care era ataşată şi copia contractului de achiziţionare a autoturnului.
Răspunsul a fost obținut la solicitarea expediată în adresa Primarului municipiului Bălţi din numele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului. În c...
Răspunsul a fost obținut la solicitarea expediată în adresa Ministerului Finanţelor din numele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului. În cazul î...
Cauzele de coruptie cu implicarea functionarilor publici
Ответ Министерство Юстиции на Ilie CHIRTOACA в .

Частично успешный.

MINISTERUL JUSTI'IEI АС 14EPUBLICII МОЕВОУА эвт. 3/ Аиуг5г 1989, пт. 81 ч0-2012, тип. Сh4~iпйи, геС: 0 12 23 47 95, jax: 022 234797 www.iusгice.gov.m...
Vă îndemnăm să expediaţi o solicitare similară către Comisia Electorală Centrală, care este responsabilă de realizarea politicii electorale, supraveghe...
Практический экзамен и Тех.осмотр
Запрос Агентство государственных услуг Андрей. Аннотируется Echipa VreauInfo в .

Частично успешный.

Răspunsul a fost obținut la solicitarea expediată în adresa Agenţiei Servicii Publice din numele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului. În cazul...
Răspunsul a fost obținut la solicitarea expediată în adresa Președenției din numele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului. În cazul în care o in...
Primul răspuns a fost recepționat de către utilizatorul Evghenia Moisei. Al doilea răspuns a fost recepționat de către Echipa VreauInfo, care a expedia...
Copii acte publice
Ответ Министерство Финансов на Valeriu в .

Успешно.

Buna ziua. Urmare a examinarii solicitarii din 19.12.2018, Ministerul Finantelor expediaza atasat copia ordinului nr.18 din 23.01.2018 si 198 din 13....
Către Centrul Național Anticorupție, Platforma www.justicemoldova.md Vă invită să analizați Raportul alternativ privind punerea în aplicare a Capitol...
Către Autoritatea Națională de Integritate, Platforma www.justicemoldova.md Vă invită să analizați Raportul alternativ privind punerea în aplicare a...
M IN ISTER U L JUSTIŢIEI AL REPUBLICII M O LD O V A AGENTIA DE ADMINISTRARE A INSTANTELOR JUDECĂTORESTI MD 2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare,...
Ministerul Afacerilor rnterne ar Republicii Moldova Ministry of rnternal Affairs of the Republic of Moldova Serviciul tehnologii informafionale Infor...
Vă sugerăm să expediați aceasta solicitare Primăriei Strășeni, fiindcă anume administrația publică locală este responsabilă de amenajarea și întreținer...
Copii din Registrul Contractelor
Запрос, отправленный Примар села Колоница (Примэрия села Колоница) Valeriu в .

Превышен срок.

Către Primarul satului Colonița (Primăria satului Colonița), CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele in...
solicitare de informatie: veceu public in parcul central/centrul or. Drochia
Ответ Районный Совет Дрокия на Nicolae Cojocaru в .

Информация не проведена.

Grigorița Oxana, Secretarul Consiliul raional Drochia tel/fax 252-2-20-57 tel. mob. 069331300 PECNYBJII4KA MONAOBA REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL RAI...
[1][IMG] Без вирусов. [2]www.avast.ru чт, 22 нояб. 2018 г. в 18:40, Nicolae Cojocaru <[FOI #46 email]>: Către Primarul oraşului Drochia (Primăria...
Drumurile
Запрос, отправленный Примар города Сынджерей (Примэрия города Сынджерей) Tiron в .

Превышен срок.

Catre Primarul satului Bilicenii Noi CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes pub...
Exporturile de mere proaspete din Republica Moldova în anii 2013-2014, structurate pe ţări de destinaţie a acestora 2013 Cod NCM 0808 10 800 Denumi...