Rezultatele consultărilor publice privind conceptul restabilirii infrastructurii din Parcul ,,Dumitru Rîșcanu”

Ответ на этот запрос долгосрочен . По закону, при любых обстоятельствах, Претор сектора Рышкань Кишинэу должен был ответить (Детали). Вы можете жаловаться на запрос внутреннего обзора.

Către Pretorul sectrolui Rîșcani Chișinău,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

1. regulile interne de organizare a procedurilor de consultare publică;

2. numele şi informaţia de contact ale coordonatorului procesului de consultare publică;

3. proiectele de decizii elaborate şi rezultatele consultărilor publice din 6 si 12 martie 2021 privind conceptul restabilirii infrastructurii stradale (accesele pietonale) din Parcul ,,Dumitru Rîșcanu”;

4. planul anual de acțiuni pentru anul 2021;

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,
Alea Romanenco.

Transparenţă decizională,Decisional transparency,