Administrația de Stat a Drumurilor

A public authority, also called Administrația de Stat a Drumurilor

11 requests
La solicitarea privind prezentarea informației ce ține de terenul proprietate publică a unității administrativ-teritoriale cu nr. cadastral 0149102.568...
Către Administrația de Stat a Drumurilor, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes...
Solicitare de informații
Response by Administrația de Stat a Drumurilor to Stela Pavlov on .

Successful.

Cu referire la acordarea informatiilor privind bugetele alocate p/u primariile din r-nul Ialoveni (plan 2022)
Formular Nr.7 ____ WinСmeta Lucrari de raparatie a imbracamintei rutiere pe drumul G104 Ialoveni-Costesti-Molesti, km 12.7-17.1. (denumirea obiec...
Solicitare de informații
Response by Administrația de Stat a Drumurilor to Svetlana on .

Successful.

Only requests made using VreauInfo are shown. ?