National Agency for Food Safety

Agencies

6 requests
i*пд!",ё rgгч тк i; ýiGURANTA ALiMENTEL0R д{; Егl T,L{ ft Аэ MD-2009, mчп. Chi;iniu, str. М.КоgйIпiсеапч, б3 Tel/fax. Republica Моldоча 3 22) 26-4...
Во внимание Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, ЗАЯВЛЕНИЕ Согласно Закону №. 982/2000 о доступе к информации, запрашиваю следу...
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR MD-2009, str. M. Kogălniceanu, 63, mun. Chişinău Republica Moldova Tel/fax. (+373 22) 26-46-40, 29-47...
-------------------------------------------------------------------------- De la: "Popa Oxana" <[adresă de email]> Către: "foi+request-237-fa294a72"...
Calitatea ouălor
Response by National Agency for Food Safety to Svetlana on .

Successful.

www.vreau info.md [FOI #196 email] Prin prezenta, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vă informează că la moment în Republica Moldova...
terasa Kogalniceanu trattoria
Request sent to National Agency for Food Safety by sergiu bejenari on .

Long overdue.

Către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informați...

Only requests made using VreauInfo are shown. ?