ANPCI nr. 26 din 29.04.2022 catre AGEPI cerere acces la informatie

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, State Agency on Intellectual Property should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Daniliuc Veaceslav

№ 26 din 29.04.2022

Către: Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
sediul: MD-2024, Chișinău, str. Andrei Doga nr.24 bloc 1

De la: Asociația Obștească „Asociația Națională
pentru Protecția Creației Intelectuale” (ANPCI)
sediul: Chișinău, str. Aba Gohberg 2, of.88, MD-2019
Poșta electronică: [email address]

CERERE acces la informație

La data de 11 ianuarie 2022, Asociația Obștească „Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale” (ANPCI) a depus în adresa Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) cererea nr. 1 (înregistrată la AGEPI cu nr. 41 din 11.01.2022) prin care a solicitat: „Avizarea Asociației Obștești „Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale”.

Luând în considerație că toate termenele stabilite de legislația în vigoare au expirat, prin aceasta fiind încălcate de AGEPI art. 60 alin. (1) Cod administrativ, din care considerente va fi depusă o sesizare în Comisia de disciplină pe membrii Comisiei de avizare, prin prezenta, în temeiul Legii privind accesul la informație nr. 982 din 11.05.2000, ANPCI,

SOLICITĂ AGEPI:

1. Informația cu privire la componența membrilor Comisiei de disciplină din cadrul AGEPI, cu indicarea:
- numele și prenumele fiecărui membru;
- numărul și data ordinului de numire a componenței Comisiei de disciplină.

Atragem atenția că în conformitate cu prevederile alin. (3) al art. 10 din Legea nr. 982/2000: „(3) Orice persoană care solicită acces la informaţii în conformitate cu prezenta lege este absolvită de obligaţia de a-şi justifica interesul pentru informaţiile solicitate.”

Această informație nu este publicată pe pagina web a AGEPI, cu toate că după părerea noastră, întru respectarea normelor privind transparența activității autorității publice, respectiva informație trebuie să fie publică, având în vedere calitatea AGEPI de „Autoritate publică care acționează ... în scopul realizării unui interes public”.

Totodată, aducem la cunoștință că informația solicitată prin prezenta cerere nu face parte din categoria informațiilor oficiale cu accesibilitate limitată și nici informație cu caracter personal, dar, pentru excluderea oricăror interpretări și încercări de a refuza accesul la informația solicitată (cazuri deja avute loc în practica AGEPI pe adresări similare), solicităm respectuos excluderea datelor cu caracter personal.

Cu respect,

Președinte ANPCI
Daniliuc Veaceslav

AGEPI, State Agency on Intellectual Property

Confirmăm recepționarea mesajului.

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI)
Tel:      +37322400508
Fax:     +37322440119
e-mail: [Государственное агентство по интеллектуальной собственности отправить запрос]
Web:    www.agepi.gov.md
https://www.facebook.com/AGEPI