Automobilele evacuate pentru parcare neregulamentara, repetat

The request was successful.

Către Inspectoratul General al Poliţiei,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Numărul total al automobilelor evacuate pentru parcare neregulamentara, în perioada septembrie - decembrie 2020, în municipiul Chișinău.
2. Numărul total de procese-verbale întocmite pentru parcare neregulamentara, în perioada septembrie - decembrie 2020, în municipiul Chișinău.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Zama Vitalie

Directia Managmentul Documentelor, General Police Inspectorate

cererea D-voastră a fost înregistrată cu nr. Z-282/21 din 27.01.2021
Cu respect,
Direcția managementul documentelor a IGP
inspector
              Olga Mereuța
tel. 022 868 091

secretariat.centru.insp INP al IGP, General Police Inspectorate

1 Attachment

Bună ziua, Recepționați !

secretariat.centru.insp INP al IGP, General Police Inspectorate

1 Attachment

Buna ziua, rugăm recepționați !!!