Către Ministerul Finanţelor,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
Copia ordinului Ministerului Educației și Științei și Ministerului Finanțelor Nr 542/108 din 21august 1999, cu toate anexele.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc, Ina Cojocaru

CancelariaMF, Ministry of Finance

1 Attachment