Diploma de Bacalaureat

The request was partially successful.

Către Ministerul Educaţiei Culturii și Cercetării,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Administrația unui Centru de Excelență are dreptul să nu elibereze diploma de bacalaureat a unui elev înmatriculat la buget, după anul III de studii?
2.
...

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,
Mitreanu Sergiu

Potrivit pct. 6  din Regulamentul cu privire la examenul naţional de
bacalaureat, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației, Culturii și
Cercetării nr.47 din 23 ianuarie 2018 (Monitorul oficial nr.58-66 din 23
februarie 2018) „Examenul de bacalaureat se consideră promovat dacă notele
de la fiecare probă de examen nu sunt mai mici decât „5” (cinci)”.
Totodată, conform pct.194 din același document „Diploma de bacalaureat şi
anexa la aceasta este eliberată de către instituţia de învăţământ la care
absolvenţii au promovat ultimul an de studii liceale”.

___________________________
Agenția Națională
pentru Curriculum și Evaluare