funcționarea mecanismului de colectare de fonduri prin intermediul sms in RM

Către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Prin intermediul prezentei solicitări de informații, am dori să aflăm daca serviciul care ofera posibilitatea donațiilor prin SMS este accesibil în Republica Moldova, în general, sau este la latitudinea operatorilor de telefonie mobilă să îl ofere. Considerăm că o astfel de întrebare este destul de actuală în special acum, în situația de carantină, când este interzisă orice activitate care implică participarea persoanelor, or ONG-urile pot colecta fonduri cu precădere prin intermediul unor astfel de activități.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,
Cu respect,
Asociația Obștească „Viața fara Leucemie”