Numarul de automobile evacuate in anul 2022

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, General Police Inspectorate should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Către Inspectoratul General al Poliţiei,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Numarul de automobile evacuate la parcarea speciala gestionata de Magda Tur SRL in anul 2022?
2. Numarul de procese-verbale contraventionale intocmite pentru parcare/stationare in locuri interzise in anul 2022?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Zama Vitalie