Solicitare informații privind lucrările de reparație pe drumul public național G104 Ialoveni-Costești-Molești-Rezeni-M3 km 0,0 – km 0,60

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Administrația de Stat a Drumurilor should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Către Administrația de Stat a Drumurilor,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicităm următoarele informații de interes public, privind lucrările de reparație pe drumul public național G104 Ialoveni-Costești-Molești-Rezeni-M3, km 0,0 – km 0,60:
1. Denumirea companiei care execută lucrările
2. Suma contractului, inclusiv devizul de cheltuieli
3. Termenul de executare

Dorim ca informaţiile solicitate să ne fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumim,

Ialovenionline.md

Diana Butnaru,

1 Attachment