Taxa de Devamare

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Customs Service should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Către Serviciul Vamal,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1.Care va fi taxa de devamare, in cazul in care doresc sa cumpar un frigider din Ucraina?
Ce documente ar trebui sa am?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc, Irina

Sent request to Customs Service again, using a new contact address.