Contract de prestare a serviciilor de transportare a deșeurilor menajere

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Municipal Enterprise ”Balti Housing-Communal Household” should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Către Întreprinderea Municipală ”Gospodăria locativ-comunală Bălţi”,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Este o OBLIGATIVITATE pentru o persoana fizică de a încheia un contract cu ÎM ,,DGLC - Bălți” de prestare a serviciilor de transportare a deșeurilor menajere?
2. Dacă este o OBLIGATIVITATE de a se încheia un asemenea contract, rog să mi se prezinte un temei legal.
...

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Irina