Contract de prestare a serviciilor de transportare a deșeurilor menajere

În acest moment asteptăm un răspuns de la Întreprinderea Municipală ”Gospodăria locativ-comunală Bălţi”, ei ar trebui să raspundă prompt şi în mod normal nu mai târziu de (detalii).

Către Întreprinderea Municipală ”Gospodăria locativ-comunală Bălţi”,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Este o OBLIGATIVITATE pentru o persoana fizică de a încheia un contract cu ÎM ,,DGLC - Bălți” de prestare a serviciilor de transportare a deșeurilor menajere?
2. Dacă este o OBLIGATIVITATE de a se încheia un asemenea contract, rog să mi se prezinte un temei legal.
...

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Irina