Contract de prestare a serviciilor de transportare a deșeurilor menajere

Răspunsul la această cerere este mult peste termen. Conform legii, în oricare circumstanţe, Întreprinderea Municipală ”Gospodăria locativ-comunală Bălţi” ar fi trebuit să vă răspundă până acum (detalii). Vă puteţi plânge către cerând o revizuire internă.

Către Întreprinderea Municipală ”Gospodăria locativ-comunală Bălţi”,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Este o OBLIGATIVITATE pentru o persoana fizică de a încheia un contract cu ÎM ,,DGLC - Bălți” de prestare a serviciilor de transportare a deșeurilor menajere?
2. Dacă este o OBLIGATIVITATE de a se încheia un asemenea contract, rog să mi se prezinte un temei legal.
...

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Irina