Către Agenția Servicii Publice,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

Date statistice, sau date anonimizate brute care permit calcule statistice pe perioada 2019-2020 privind examenul practic (oras), categoria B:

1. Numarul de încercări înainte de a susține cu succes examenul (câte persoane au trecut din prima, cate au avut nevoie de două încercări, trei etc.)

2. Procentul de susținere cu success a examenului în funcție de timpul zilei (e.g. in medie, la ora 8.00-9.00 susțin cu succes 40% de persoane, la 9.00-10.00 50% din persoane, la 10.00-11.00 30%)

3. Media numărului de încercări in funcție de vârstă, grupuri 18-21, 21-25, 25-35, 35-45, 45+)

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,
Dan Morari

Agentia Servicii Publice, Public Services Agency

1 Attachment

dlui Dan Morari
atașat găsiți răspuns la demersul dvs.