Datele statistice

În acest moment asteptăm un răspuns de la Agenția Servicii Publice, ei ar trebui să raspundă prompt şi în mod normal nu mai târziu de (detalii).

Către Agenția Servicii Publice,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

Date statistice, sau date anonimizate brute care permit calcule statistice pe perioada 2019-2020 privind examenul practic (oras), categoria B:

1. Numarul de încercări înainte de a susține cu succes examenul (câte persoane au trecut din prima, cate au avut nevoie de două încercări, trei etc.)

2. Procentul de susținere cu success a examenului în funcție de timpul zilei (e.g. in medie, la ora 8.00-9.00 susțin cu succes 40% de persoane, la 9.00-10.00 50% din persoane, la 10.00-11.00 30%)

3. Media numărului de încercări in funcție de vârstă, grupuri 18-21, 21-25, 25-35, 35-45, 45+)

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,
Dan Morari