Remederea localitatilor s.Lunga si or.Marculesti

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Ministerul Mediului should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Către Ministerul Mediului,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1.Situatia fintinilor din 2010-2015.
2. Metodele de prelucrare a apei.
3.Calitatea apelor din fintini la moment .
4. Asteptarile acestui proiect.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.
Mediu,Environment,Oкружающая среда

Vă mulţumesc,

Tarnovschi Ana