Remederea localitatilor s.Lunga si or.Marculesti

Răspunsul la această cerere este mult peste termen. Conform legii, în oricare circumstanţe, Ministerul Mediului ar fi trebuit să vă răspundă până acum (detalii). Vă puteţi plânge către cerând o revizuire internă.

Către Ministerul Mediului,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1.Situatia fintinilor din 2010-2015.
2. Metodele de prelucrare a apei.
3.Calitatea apelor din fintini la moment .
4. Asteptarile acestui proiect.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.
Mediu,Environment,Oкружающая среда

Vă mulţumesc,

Tarnovschi Ana