Către Primarul oraşului Orhei (Primăria Orhei),

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
Copiile documentelor care au stat la baza schimbării adresei terenului cu numărul cadastral 6401207054 din str. Lazo f/n în str.Stejarilor 5

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Maxim Djamanov

Diana Butnaru,

1 Atașament