Cerere de acces la informații

Răspunsul la această cerere este mult peste termen. Conform legii, în oricare circumstanţe, Primarul oraşului Orhei (Primăria Orhei) ar fi trebuit să vă răspundă până acum (detalii). Vă puteţi plânge către cerând o revizuire internă.

Către Primarul oraşului Orhei (Primăria Orhei),

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Copiile actelor ce confirmă dreptul de proprietate al Primăriei Orhei asupra instalațiilor, toboganelor, construcțiilor și gheretelor în parcul Orheiland, pe teren cu numărul cadastral: 6401105.259 și pe terenul cu numărul cadastral 6401105.090
2. Copiile actelor ce permit amplasarea instalațiilor, toboganelor, construcțiilor și gheretelor în parcul Orheiland, pe terenul
cu numărul cadastral: 6401105.259 și pe terenul cu numărul cadastral 6401105.090
3 Răspunsul la întrebarea: în proprietatea cui se află instalațiile, toboganele, construcțiile și gheretele în parcul Orheiland, pe terenul cu numărul cadastral: 6401105.259 și pe terenul cu numărul cadastral 6401105.090
...

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Maxim DjamanovConstrucții,Constructions,Строительство