Deciziile Comisiei Pre-Vetting - cereri de recuzare a membrilor Hriptievschi N. și Răducanu T.

Răspunsul la această cerere este mult peste termen. Conform legii, în oricare circumstanţe, Comisia Pre-Vetting ar fi trebuit să vă răspundă până acum (detalii). Vă puteţi plânge către cerând o revizuire internă.

Către Comisia Pre-Vetting,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

- Deciziile Comisiei Pre-Vetting pe marginea cererilor candidatului Paniș Alexei, prin care acesta a cerut recuzarea membrilor Comisiei, Nadejda Hriptievschi și Tatiana Răducanu.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Zama Vitalie