Documentația de Proiect și de Deviz - Terenul Sportiv

Răspunsul la această cerere este mult peste termen. Conform legii, în oricare circumstanţe, Primarul satului Bulboaca (Primăria Bulboaca) ar fi trebuit să vă răspundă până acum (detalii). Vă puteţi plânge către cerând o revizuire internă.

Către Primarul satului Bulboaca (Primăria Bulboaca),

CERERE nr. 2 din 09.08.2021

Prin prezența, în temeiul art.109 alin. (1), alin. (2) din Constituția Republicii Moldova din 27.08.1994, în temeiul art.13 alin (1) lit.(b,c,d,e), art.19 din Legea Nr. 768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local, în temeiul art.5 alin (2) lit.(a,b,c), art.6 alin (1), alin (2) din Legea Nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație, în temeiul art.17 alin (1), alin.(3) lit.(a,b,c,d), alin. (4) lit.(a,b,c,d) și alin. (5) din Legea Nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, cu referire la Decizia Consiliului Local Bulboaca nr.5/03 din 11.08.2020 cu privire la co-finanțarea construcției terenului sportiv și cu referire la Decizia Consiliului Local Bulboaca nr.8/05 din 22.12.2020 cu privire la modificarea Deciziei nr.5/03 din 11.12.2020, solicit următoarele acte confirmative:

1. Proiectul de Execuție și Memoriul Explicativ;
2.Devizul General de Cheltuieli și Devizele Locale de Cheltuieli;
3. Cartea Tehnică a Construcției;
4. Contracte de achiziții cu anexarea procedurii de achiziție ( CVM sau COP) ,Contracte de Antrepriză și Contracte de Subantrepriză, Devize de Cheltuieli , Facturi și Procese Verbale de îndeplinirea lucrărilor de construcții la Terenul Sportiv;
5. Acte confirmative în privința contribuției financiara, suportul tehnic, prin muncă neremunerată sau de altă natură a părților implicate în derularea obiectivului dat.

Vă rog ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

MIHAI PLATON
MD-6512, str. Alexandru Donici nr.11, s.Bulboaca

Diana Butnaru,

1 Atașament