Către Ministerul Educaţiei Culturii și Cercetării,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Prezentarea conditiilor prin care un tanar poate sa acceada la bursele Guvernului
2. Numarul si Numele beneficiarilor Busei Guvernului pentru ultimi 3 ani.
3. Suma totala alocata in cadrul acestui program.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Ilie CHIRTOACA

MECC, Ministerul Educaţiei și Cercetării

1 Atașament

Rugăm confirmarea recepționării mesajului.
Cu respect, secția managementul documentelor a Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării
Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, Casa Guvernului,
MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
Tel: +373-22-23-35-60
E-mail: [Ministerul Educaţiei Culturii și Cercetării email cerere]
Web: https://mecc.gov.md/

IMPORTANT / CONFIDENȚIAL: Acest mesaj conține informații care pot fi
confidențiale și/sau exceptate de la divulgare în temeiul
legii/reglementărilor în vigoare. Dacă nu sunteți destinatarul acestui
mesaj, sunteți notificat prin prezenta că divulgarea, copierea, utilizarea
sau distribuirea oricăror informații sau materiale transmise cu acest
mesaj este strict interzisă. Dacă din greșeală recepționați acest mesaj,
vă rugăm să-l remiteți imediat prin e-mail și să ștergeți mesajul și orice
fișier atașat acestuia.