Către Autoritatea Națională de Integritate,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Lista nominală a judecătorilor în privința cărora au fost inițiate proceduri
privind controlul averii şi al intereselor personale și respectării regimului juridic al conflictelor de interese, pe parcursului anului 2020.
2. Lista nominală a judecatorilor în privința cărora au fost întocmite procese verbale pe parcursului anului 2020.
3. Lista nominală a judecătorilor în prinvința cărora au fost întocmite Acte de constatare pe parcursul anului 2020.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Svetlana Gramada

Ilie Șaptefraț, Autoritatea Națională de Integritate

1 Atașament

Rog confirmarea recepționări.