Lista nominala procurori eliberati/numiti 01 august 2023 - 28 februarie 2024

Răspunsul la această cerere este mult peste termen. Conform legii, în oricare circumstanţe, Consiliul Superior al Procurorilor ar fi trebuit să vă răspundă până acum (detalii). Vă puteţi plânge către cerând o revizuire internă.

Către Consiliul Superior al Procurorilor,

Conform Legii nr. 148 din 09.06.2023 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Lista nominală a procurorilor numiți în funcție (inclusiv Procuratura în care activează), în perioada 01 august 2023 - 29 februarie 2024;
2. Lista nominală a procurorilor eliberați din funcție în perioada 01 august 2023 - 29 februarie 2024.

Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Diana Butnaru