Către Comisia Pre-Vetting,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

- Lista nominala a membrilor Secretariatului Comisiei Pre-Vetting.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Zama Vitalie

Secretariat Pre-Vetting, Comisia Pre-Vetting

Stimate dle Vitalie Zama, 

Comisia a examinat cererea dumneavoastră din 13 ianuarie 2023 cu privire
la accesul la informații în temeiul Legii nr. 982/2000.  

În numele Comisiei, trebuie să vă informez că solicitarea dumneavoastră
privind lista nominală  a membrilor Secretariatului Comisiei Pre-Vetting
nu poate fi satisfăcută.  

Comisia nu se încadrează în definiția furnizorilor de informații, astfel
cum este reglementată de art. 5 din Legea nr. 982/2000 privind accesul la
informaţie. 

În schimb,Comisia este reglementată de Legea nr. 26/2022 privind unele
măsur aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de
autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor.  În conformitate cu
art. 3 alin. (5) din Legea nr. 26/2022 și cu art. 18 din Regulamentul de
organizare și funcționare a  Comisiei, Comisia dispune de un secretariat
care funcționează exclusiv pentru a asista Comisia în exercitarea
atribuțiilor sale și care raportează exclusiv  Comisiei și președintelui
acesteia.  Deciziile privind evaluarea candidaților pentru organele de
autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor sunt luate exclusiv de
către  membrii Comisiei, iar numele membrilor Comisiei sunt publice.

Cu considerație,

SECRETARIATUL
Comisiei independente de evaluare a integrității candidaților
la funcția de membru în organele de autoadministrare
ale judecătorilor și procurorilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 180, et. 12

Tel: +373 22 82 08 83

E-mail: [1][Pre-Vetting email cerere]

arată secţiunile citate