Ialovenionline.md

Către Primarul satului Suruceni (Primăria Suruceni),

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1.Planul Urbanistic de detaliu privind organizarea parcării și a unor spălătorii pentru tehnica agricolă, pe terenurile cu destinația agricolă cu nr. Cadastrale ... (date radiate din decizia publicată în Registrul actelor locale) din satul Suruceni, raionul Ialoveni, aprobat prin decizia Consiliului Sătesc Suruceni nr 3/9 din 19.07.2022.

2. Planul urbanistic de Detaliu pentru construcția unui obiectiv cu funcțiuni comerciale și acces rutier în satul Suruceni, raionul Ialoveni, teren nr cadastral ... (date radiate din decizia publicată în Registrul actelor locale) amplasat în intravilanul satului Suruceni, aprobat prin decizia Consiliului Sătesc Suruceni nr 3/2 din 19.07.2022.

3. Deciziile integrale menționate mai sus, fără radierea detaliilor.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Ialovenionline.md

Diana Butnaru,

1 Atașament