Privind cultura in scoli, licee

Răspunsul la această cerere este amânat. Conform legii Ministerul Educaţiei Culturii și Cercetării ar fi trebuit să vă răspundă propmt si către (detalii)

Către Ministerul Educaţiei Culturii și Cercetării,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
Cum are loc planificarea și implimentarea acțiunilor (exista un document care descrie aceste acțiuni?) de către Ministerul Educaţiei Culturii și Cercetării în educarea/promovarea culturii în rîndul tinerilor (scoli, licee)?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

lagazzette