Privind cultura in scoli, licee

Răspunsul la această cerere este mult peste termen. Conform legii, în oricare circumstanţe, Ministerul Educaţiei și Cercetării ar fi trebuit să vă răspundă până acum (detalii). Vă puteţi plânge către cerând o revizuire internă.

Către Ministerul Educaţiei Culturii și Cercetării,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
Cum are loc planificarea și implimentarea acțiunilor (exista un document care descrie aceste acțiuni?) de către Ministerul Educaţiei Culturii și Cercetării în educarea/promovarea culturii în rîndul tinerilor (scoli, licee)?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

lagazzette