Privind Planul naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm

Răspunsul la această cerere este mult peste termen. Conform legii, în oricare circumstanţe, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare ar fi trebuit să vă răspundă până acum (detalii). Vă puteţi plânge către cerând o revizuire internă.

Către Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
În anul 2015, a fost revizuit şi actualizat Planul naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi, ce exact s-a realizat, care este rezultatul final si care este gradul de implimentare?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

lagazzette