Solicitare de informații

Răspunsul la această cerere este mult peste termen. Conform legii, în oricare circumstanţe, Întreprinderea de Stat ”Direcția pentru Exploatarea Imobilului” ar fi trebuit să vă răspundă până acum (detalii). Vă puteţi plânge către cerând o revizuire internă.

Către Întreprinderea de Stat ”Direcția pentru Exploatarea Imobilului”,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Lista contractelor de achiziție publică de bunuri, lucrări și servicii, încheiate în anul 2023, care fac obiectul procedurilor de achiziție stabilite prin Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat nr. 351 din 10.06.2020. Vă rugăm să includeți data încheierii contractului, părțile contractante, obiectul achiziției și valoarea contractului;

2. Valoarea totală a salariilor pentru fiecare membru în parte al consiliului de administraţie, comisiei de cenzori şi administratorului instituției dumneavoastră, primite de aceștia în anul 2022, divizate în salariul de bază, sporurile și premiile primite de fiecare persoană separat.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Dorin Loghin

Întreprinderea de Stat ”Direcția pentru Exploatarea Imobilului”

2 Atașamente

This is the mail system at host mail.vreauinfo.md.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[ÎSDEI email cerere]>: host
gmail-smtp-in.l.google.com[74.125.131.26] said: 550-5.7.25
[185.181.229.137] The IP address sending this message does not have a
550-5.7.25 PTR record setup, or the corresponding forward DNS entry does
not 550-5.7.25 point to the sending IP. As a policy, Gmail does not accept
messages 550-5.7.25 from IPs with missing PTR records. Please visit
550-5.7.25 https://support.google.com/mail/answer/8... for
more 550 5.7.25 information.
b19-20020ac25633000000b004fe236cb412si2729863lff.453 - gsmtp (in reply to
end of DATA command)