Către Întreprinderea de Stat ”Poşta Moldovei”,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Copia planului anual de achiziții publice de bunuri, lucrări sau servicii pentru anul 2020 și 2021, precum și copia rapoartelor privind rezultatele procedurilor de achiziții publice desfășurate în anul 2020 și 2021 privind toate procedurile de achiziții desfășurate de instituția Dvs., în conformitate cu art. 46 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice: licitație deschisă, licitație restrânsă, dialog competitiv, proceduri negociate, cerere a ofertelor de prețuri, concurs de soluții, achiziție în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice, parteneriat pentru inovare, precum și informația cu privire la sumele finale ale plăților pentru fiecare contract realizat în această perioadă separat;
2. Care este valoarea alocațiilor bugetare (subvenţii, transferuri) primite de la autoritățile/instituțiile publice în anul 2020 și 2021?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Dorin Loghin

Romina Dragoi, Întreprinderea de Stat ”Poşta Moldovei”

Bună ziua.

Î.S.„Poșta Moldovei” Vă comunică că, adresarea Dvs. din 25.06.2021, remisă
în format electronic, la adresa [Poșta Moldovei email cerere] , a fost examinată și
la cele solicitate, Vă informăm că Î.S.„Poșta Moldovei” nu organizează și
nu desfășoară achiziții publice în conformitate cu prevederile Legii
privind achizițiile publice, nr. 131 din 03.07.2021.

Totodată, menționăm că Î.S.„Poșta Moldovei” nu beneficiază de alocații
bugetare (subvenții, transferuri) primite de la autoritățile/instituțiile
publice.

Rugăm să confirmați recepționarea prezentului mesaj.

O zi reușită.

Dragoi Romina

Șef Biroul Procese Judiciare și Petiții

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 134

022-251-273, 079924238