Nu ştim dacă cel mai recent răspuns la această solicitare conţine informaţiile solicitate sau nu – » dacă ştii Stela Pavlov te rugăm autentifică-te şi permite accesul tuturor.

Solicitare de informații

Așteptăm ca Stela Pavlov să citească răspunsul recent și să îi actualizeze statusul.

Întreprinderea de Stat „Direcția pentru Exploatarea Imobilului”

În conformitate cu prevederile art. 34 din Constituţia Republicii Moldova, Legii privind accesul la informaţie nr.982/2000 și Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (art. 10), Asociaţia Obştească „Juriştii pentru Drepturile Omului” Vă solicită următoarele informaţii oficiale/de interes public:

1. Lista contractelor de achiziție publică de bunuri, lucrări și servicii, încheiate în anul 2022, care fac obiectul procedurilor de achiziție stabilite prin Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat nr. 351 din 10.06.2020. Vă rugăm să includeți data încheierii contractului, părțile contractante, obiectul achiziției și valoarea contractului;

2. Valoarea totală a salariilor pentru fiecare membru în parte al consiliului de administraţie, comisiei de cenzori şi administratorului instituției dumneavoastră, primite de aceștia în anii 2021 și 2022, divizate în salariul de bază, sporurile și premiile primite de fiecare persoană separat.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,
Stela Pavlov

Întreprinderea de Stat ”Direcția pentru Exploatarea Imobilului”

2 Atașamente

This is the mail system at host mail.vreauinfo.md.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[ÎSDEI email cerere]>: host
gmail-smtp-in.l.google.com[142.250.102.27] said: 550-5.7.26 This message
does not have authentication information or fails to 550-5.7.26 pass
authentication checks (SPF or DKIM). To best protect our users 550-5.7.26
from spam, the message has been blocked. Please visit 550-5.7.26
https://support.google.com/mail/answer/8... for more 550
5.7.26 information. z10-20020a17090674ca00b0070b70788697si5457885ejl.160 -
gsmtp (in reply to end of DATA command)

Nu ştim dacă cel mai recent răspuns la această solicitare conţine informaţiile solicitate sau nu – » dacă ştii Stela Pavlov te rugăm autentifică-te şi permite accesul tuturor.