Solicitare de informații

Răspunsul la această cerere este mult peste termen. Conform legii, în oricare circumstanţe, Întreprinderea de Stat ”Poşta Moldovei” ar fi trebuit să vă răspundă până acum (detalii). Vă puteţi plânge către cerând o revizuire internă.

Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”

În conformitate cu prevederile art. 34 din Constituţia Republicii Moldova, Legii privind accesul la informaţie nr.982/2000 și Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (art. 10), Asociaţia Obştească „Juriştii pentru Drepturile Omului” Vă solicită următoarele informaţii oficiale/de interes public:

1. Lista contractelor de achiziție publică de bunuri, lucrări și servicii, încheiate în anul 2022, care fac obiectul procedurilor de achiziție stabilite prin Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat nr. 351 din 10.06.2020. Vă rugăm să includeți data încheierii contractului, părțile contractante, obiectul achiziției și valoarea contractului;
2. Valoarea totală a salariilor pentru fiecare membru în parte al consiliului de administraţie, comisiei de cenzori şi administratorului instituției dumneavoastră, primite de aceștia în anii 2021 și 2022, divizate în salariul de bază, sporurile și premiile primite de fiecare persoană separat.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,
Stela Pavlov